top of page

Společenost OHK servisní, s.r.o. je 100 % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství, tvorba strategií, informačního servisu a dalších činností za účelem podpory rozvoje stávajících i začínajících podnikatelů, obcí, neziskových organizací, škol, studentů a dalších skupin obyvatel. 

 

Specializujeme se na poskytování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství se zaměřením na čerpání jak z evropských fondů, tak z tuzemských zdrojů. Vytváříme spolupráci založenou na otevřeném a osobním přístupu, preferujeme koncepční řešení mající dlouhodobý přínos pro klienta. Pečujeme o vaše projekty i po skončení samotné realizace projektů v době jejich udržitelnosti.

Servis dotačního poradenství
 • Konzultace komerčních i projektových záměrů

 • Výběr vhodných dotačních titulů

 • Sledování a doporučení dle potřeby a přání klienta

 • Zpracování studie proveditelnosti, podnikatelského záměru, cost - benefit analýzy

 • Kompletní zpracování a kontrola všech náležitostí projektu v souladu s pokyny výzva

Servis dotačního managementu
 • Dotační management je určen všem příjemcům dotace

 • Komplexní práce na řízení projektu se zpracováním monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace

 • Poradenství v oblasti finančního zajištění projektu

 • Poradenství v oblasti účtování projektu v souladu s pokyny příslušného dotačního programu

 • Komunikace a zastupování klienta při jednání s poskytovatelem dotace

Servis dotačního managementu
 • Úspora času - zajištění dlouhodobého a náročného procesu administrace žádosti a realizace samotného projektu, zadávacího řízení

 • Finanční úspora - nižší náklady na administraci projektu. Jsme Výrazně levnější než konkurenční firmy.

 • Výrazná eliminiace rizik a chyb - dlouholeté zkučenosti v dotační oblasti

Představení společnosti OHK servisní, s.r.o.
Chci si nechat zasílat aktuální novinky od OHK servisní

Vaše data budou v bezpečí. Nemáme rádi spam.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

bottom of page