top of page

SPCR

Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín hájí a podporuje společné zájmy podnikatelů, kteří jsou jeho členy, zasazuje se o zvyšování autority a prestiže služeb v cestovním ruchu, spolupracuje s městy, obcemi a regionálními sdruženími na společné propagaci regionu. Aktivně se zúčastňuje veletrhů a prezentací v cestovním ruchu po celé Evropě. Pro členy zabezpečuje odbornou, poradenskou, informační činnost, spolupracuje a navazuje kontakty s obdobnými společenstvy, připravuje studijní tuzemské i zahraniční cesty k partnerům, kteří podnikají ve stejném oboru. Společenstvo monitoruje, zpracovává a získává granty z tuzemských i evropských zdrojů.

bottom of page