Uskutečněné akce

Konference cestovního ruchu - Veselí nad Moravou - říjen 2009

Ve dnech 14. a 15. října proběhlo v přístavišti Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou sympozium cestovního ruchu s názvem „Slovácko a Land um Laa společně“. Tato akce byla realizována v rámci projektu, který je podpořen Fondem malých projektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko. Cílem bylo vzájemné obohacení a transfer know-how mezi oběma zeměmi. Po konferenci bude následovat tvorba dvoujazyčných tištěných prezentačních materiálů a internetových stránek. Na konferenci bylo poprvé představeno nové logo Sdružení podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín (SPCR).

 

Na samotné konferenci proběhlo během 2 dnů celkem 16 přednášek. Na konferenci přijelo 72 účastníků z řad podnikatelů, obcí, krajů, centrál cestovního ruchu, neziskových organizací a dalších institucí. Hlavním cílem konference bylo seznámit účastníky s nejnovějšími tuzemskými i světovými trendy v marketingu a propagaci cestovního ruchu. První den konference byl tematicky zaměřen na turistu v 21. století. Druhý den byl pak věnován regionální kuchyni, kde byl účastníkům konference představen projekt „Ochutnejte Slovácko“.

Účelem dvoudenního setkání bylo představit nové možnosti cestovního ruchu v regionu Slovácko a přiblížit turistické cíle partnerské strany – Země kolem Laa an der Thaya.

Veletrh Laa Familia - Laa an der Thaya - červen 2009

Ve dnech 11. – 14. června 2009 proběhl v rakouském městě Laa an der Thaya Veletrh s názvem „Laa Familia“. Naše Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín se této čtyřdenní akce účatnilo. Tato akce byla realizována v rámci projektu, který je podpořen Fondem malých projektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko „Slovácko a Land um Laa společně“. Cílem je vzájemné obohacení a transfer know-how mezi oběma zeměmi.

 

Účelem čtyřdenní akce a setkání bylo představit nové možnosti cestovního ruchu v regionu Slovácko a přiblížit turistické cíle partnerské strany – Země kolem Laa an der Thaya (Land um Laa).

 

Během čtyřdenního veletrhu se zde vystřídali zástupci vinařů z řad našich členů, probíhatl řízené degustace, vystoupil národopisný soubor ze Svatobořic-Mistřína a cimbálová muzika, prezentovala se naše lidová řemesla (škrábání a malování vajec, výroba panenek a výrobků ze šústí, aj.), SPCR také odprezentovalo gastro výrobky žáků odborného učiliště Bzenec. Na stánku byly pro zájemce připraveny propagační materiály členů SPCR - hotely, penziony, vinaři, Baťův kanál, půjčovny lodí, aj.

Veletrh Marchlandmesse Hohenau

Se zástupci SPCR účast na veletrhu Hohenau Marchlandmesse ve dnech 11.- 13. září 2009.

 

Na veletrhu jednání se starostou  + obecní radou a představiteli ÖGLV (Rakouský přeshraniční spolek), účast na slavnostním zahájení.

 

Osobní konzultace ke společným propagačním materiálům, připraveny taštičky s mapami a materiály ze Slovácka. Ochutnávka slovácké slivovice. Závěr z veletrhu - velký zájem o náš region, je v blízkosti hranic, ale málo se tu na rakouské straně o nás ví.