Název projektu: Slovácko a Land um Laa společně

Dotace poskytnuta z: Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ jižní Morava – Dolní Rakousko

 

Doba realizace 12 měsíců, od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2010

 

Stručný popis realizovaných aktivit projektu:

 

- Konference - sympozium Veselí nad Moravou. Konference - sympozium na podporu a rozvoj cestovního ruchu s názvem „Od poledne do poledne aneb Slovácko a Land um Laa společně“  ve dnech 14. – 15. října 2009 – Veselí nad Moravou – Infocentrum Baťova kanálu. Účast cca 70 lidí vč. hostů – zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Krajského úřadu Jm. kraje, Czechtourismu Praha, Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy, Regionu Slovácko, aj. hostů a firem. Účast rakouských partnerů z TILL Land um Laa ( Tourismus und Innovatinsverein Land um Laa).

 

- Upgrade a překlady internetových stránek www.spcr.eu a www.landumlaa.at.

 

-Společné produkty cestovního ruchu, vznik min. 4 tématické produkty (slevová karta, víkend na Slovácku a v Laa, cyklovýlety, ...)

 

- Společné tištěné materiály (letáky, kalendáře akcí, bannery, upomínkové předměty, ...)  v ČJ a NJ,

 

- Účast SPCR na výstavách Laaer Messe v Laa/Thaya 11. - 14. 06. 2009  a MARCHLANDMESE v Hohenau v září 2009.

 

- Společné produkty – vytvořeny 4 společné produkty na české a 4 na rakouské straně: Slovácko a historie (dvoudenní pobyt na Slovácku), Slovácko a gastronomie (2denní), Slovácko a relax (2denní), Slovácko a folklor (2denní). V Land um Laa: Laa an der Thaya – město lázeňské (2denní), Hanfthal (2denní), Falkenstein (2denní), Laa an der Tahy – město kulturní (1denní).

 

Cílové skupiny a výstupy

 

Cílové skupiny:

 

- malí a střední podnikatelé v cestovním ruchu,

 

- obce

 

- sdružení a neziskové organizace na podporu CR,

 

- občané dotčených území

 

- turisté.

 

Výstupy:

 

- 2 internetové stránky, 1 společná akce typu people to people, 4 společné produkty CR, 2 společné účasti na výstavách v Rakousku, 10 000 ks tištěných materiálů (marketing a propagace).

 

- Účast SPCR na výstavách Laaer Messe v Laa/Thaya 11. - 14. 06. 2009  a MARCHLANDMESE v Hohenau v září 2009.

 

- Společné produkty – vytvořeny 4 společné produkty na české a 4 na rakouské straně: Slovácko a historie (dvoudenní pobyt na Slovácku), Slovácko a gastronomie (2denní), Slovácko a relax (2denní), Slovácko a folklor (2denní). V Land um Laa: Laa an der Thaya – město lázeňské (2denní), Hanfthal (2denní), Falkenstein (2denní), Laa an der Tahy – město kulturní (1denní).

Výstupy projektu česká republika - Rakousko